חברת אחזקות מבנים » מידע על בתים משותפים » מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף?

מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף?

מן ההיבט המשפטי, הבית המשותף מורכב מרכוש משותף וכן מדירות, בעוד כל מה שיוצא מן ההגדרה של דירה או שמוצמד אליה, מהווה חלק אינטגרלי מהרכוש המשותף.

האזינו לכתבה

בהתאם לכתוב בחוק המקרקעין, לכל בעל נכס בבית משותף יש חלק יחסי ברכוש המשותף, באופן כזה שכל אחד מבניכם זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף, ואף למנוע שימוש שאיננו סביר של בעל דירה אחרת. לפיכך, אפשר להיווכח בעובדה שלורה המתכונת הנוכחית של הבית המשותף מאזנת בין מניעה של שימוש שנחשב לסביר ושלא מונע אותו שימוש מבעלי הבתים, לבין ניטור של שמירת המשאב המשותף. אנו מבקשים ממכם, ממש, תקראו עד לסוף המאמר תגלו מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף?

מה מקומה של נציגות הבית בתהליך של קבלת החלטות בבית משותף?

הנציגות היא מי שאמונה על החזקה תקינה של הרכוש המשותף, או לחלופין של ניהולו השוטף והתקין. מתוקף תפקידה של הנציגות, היא חייבת לבצע כל תיקון שנובע מליקוי ברכוש המשותף, משום שיש חוסר ביצוע או מחוסר טיפול שעשוי לפגוע בבתי המבנה המשותף. בהתאם לחוק, הנציגות רשאית להתקשר בחוזי ספקים ולהיות צד בכל הליך פרטי שהוא, ואף כפועל יוצא בכל משא ומתן בשם בעלי הנכסים.

הנציגות אמונה על ניהול תקין של פנקס ההכנסות וההוצאות של חשבון כספי וניהול חשבון בנק, בעודה חייבת להציג פעם בחצי שנה בפני האספה הכללית. הנציגות גובה את ההכנסות שיופקדו לחשבון בנק על שם אותו בית משותף, בעודה אמורה למנות בין חבר אחד לבין חמישה חברים, בעוד אחד מהם מיועד להתמנות לתפקיד של הגזבר שאמון על כספי דיירי המבנה המשותף.

מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף?

ניהול מבנה משותף מחייב כל מיני קבלת החלטות. ובאשר לשאלה – מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? כי אז חלק מההחלטות מתקבל ברוב רגיל, בעוד חלק מההחלטות מתקבלות ברוב מוחלט של כל בעלי הבתים.

חלק מן ההחלטות שנקשרות לניהול השוטף של הבית המשותף יתקבלו באמצעות נציגות ועד הבית, שמהווה סוג של גוף נבחר בעזרת בעלי הנכסים לניהול הבית, בעוד שיש החלטות אחרות שמחייבות קבלת אישור של אספות בעלי הדירות במבנה. ולהלן נבחן לעומק את הנושא של – מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף?

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהתקנה של דוד שמש על גג מבנה משותף, שיש מקום לכולם, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו שבכלל לא נדרשת הסכמה, ונציין – אלא אם כן הגג שימש למטרות אחרות.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהתקנה של דוד שמש על גג מבנה משותף, שאין מקום לכולם, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמת שאר הבעלים, ונציין – שלא יתנגדו, כי אם מטעמים סבירים.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהתנתקות ממערכת מרכזית לחימום מים ולהסקה, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו שבכלל לא נדרשת הסכמה, ונציין – לא פוטר מנשיאה של הוצאות המערכת.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא התנתקות ממערכת גז, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של יותר מחצי מבעלי הדירות.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בביצוע של התרמות לבעלי מוגבלויות ברכוש המשותף, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו כי הסכמה משתנה בהתאם לסוג.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהתקנה של מעלית ונשיאה בהוצאות הקמה ותחזוקה, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של שני שליש מבעלי דירות, ונציין – כי בעלי קומת הקרקע לא נושאים בתג המחיר של ההקמה.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא במעלית שבת במבנה שיש בו שתי מעליות, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה שכל בעל דירה מורשה לדרוש, ונציין – אלא אם כן יש מעלית אחת שנדרשת אז החלטת רוב בעלי הדירות.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בשעון שבת, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה שכל בעל דירה רשאי להתקין, ונציין – אלא אם כן ההוצאות בגין החזקה או התקנה יחולו על חשבון המתקין.
 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהקמה של בית משותף שנהרס, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה מבעלי הרכוש המשותף של ¾.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהחלטה להתקשרות עם חברת מתחזק או ניהול, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של מרבית בעלי הדירות, ונציין – אלא אם כן שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירות שלהם.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהחלטה לקביעה של מתחזק ספציפי או ההחלפה שלו, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של בעלי מחצית מהרכוש המשותף.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בהרחבה של דירת מגורים בבית משותף, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של ¾ מהדירות, ונציין – אלא אם כן שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירות שלהם.

 • בעוד שסוג ההחלטה מתבטא בשינוי תקנות של הבית משותף, מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות בבית משותף? הינו הסכמה של מרבית בעלי הדירות, ונציין – אלא אם כן שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירות שלהם.
שמואל זרין
שמואל זרין

צוות המומחים שלנו מציע גישה מקיפה לאחזקת מבנים. אנו מתמקדים באבחון מדויק של צרכי המבנה, תכנון וביצוע של פתרונות אחזקה אפקטיביים, ושימוש בחומרים וטכנולוגיות מתקדמים.

שאלות נפוצות על רוב דרוש לקבלת החלטות בבית המשותף

רשמנו עבורכם מאמר מפורט שכולל מחירונים, פסקאות הסבר והמון מידע על רוב דרוש לקבלת החלטות בבית המשותף. יש לגלול למעלה בכדי ללמוד עוד על הנושא.
המחיר של רוב דרוש לקבלת החלטות בבית המשותף משתנה מאוד. בכל מה שנוגע לנושא הבתים המשותפים יש לבדוק מספר פרמטרים שונים בכדי לבדוק את המחיר, יש לגלול למעלה בכדי לקרוא עוד על הפרמטרים והמחירים המשוערים.
ראשית, ענק האחזקות מספקים שירותי ניהול ועד בית חיצוני ואחזקות מבנים לניהול בניינים. יש ליצור קשר בנוגע לרוב דרוש לקבלת החלטות בבית המשותף בכדי לראות איך נוכל לעזור לכם.
אז מה היה לנו עד עכשיו?
התקשרו עכשיו!