חוק ועד הבית המשותף – מהם חוקי ועד הבית שאתם צריכים להכיר

באופן כללי, ועד הבית נחשב לנציג המכהן של כלל בעלי הנכסים במבנה משותף, ומתוקף תפקידו הוא אחראי על ניהול ענייני הבית המשותף, ואחראי לדאוג כל היבטי האחזקה של הבית המשותף. את וועד הבית בוחרים באמצעות אספה כללית, שעשויה למנות עד חמישה חברים.

האזינו לכתבה

כמו כן, ועד הבית בעל הסמכות להתקשר בכל מיני חוזים בשם בעלי הבתים במבנה המשותף, ולהיות צד פעיל במשאי משא מתן, כמו גם בהליכים משפטיים. באם תמשיכו לקרוא בשקיקה רבה את חוכמתנו המתפרצת, תגלו כי לכל בית משותף חייב להיות נציג של ועד הבית, בשביל לנהל את ענייני הבית המשותף. פעילות ועד הבית מוגדרת בתור פעילות וולונטרית ולא קיים כל תקדים חוקי של כפייה על בעלי הבתים שבמבנה המשותף לכהן בתור חברי ועד הבית.

הוראות התקנות צריכות להתכתב בהצלחה עם המינוי של ועד הבית. בעלי הבתים בבית המשותף נדרשים לקיים פעם אחת בשנה אספה כללית, שבה בוחרים את נציגות ועד הבית, אלא אם כן נקבע חוק אחר בתקנון של המבנה המשותף. כדי להרחיב כראוי את הידע שלכם בתחום הזה, נדון בהרחבה במאמר שלפניכם על חוק ועד הבית המשותף – מהם חוקי ועד הבית שאתם צריכים להכיר?

מה הוא חוק ועד הבית המשותף לבחירת ועד הבית?

בבחינת השאלה – מהם חוקי ועד הבית שאתם צריכים להכיר? נציין את חוק ועד הבית המשותף, בשביל לבחור ועד בית, ואלו הם רוח הדברים:

 1. באסיפה הכללית בוחרים את ועד הבית.
 2. עת הכהונה של ועד הבית מתחילה בעת בחירתו ומסתיימת רק כאשר נבחר ועד בית חדש באספה כללית מסורתית הבאה.
 3. בוועד הבית צריכים להיות נציג אחד או יותר, אבל לא למעלה מחמישה חברי ועד הבית.
 4. אסיפה כללית שנחשבת שלא מן המניין בעלת הזכות לשנות את הרכב ועד הבית, כמו גם להחליף אותו. במידה ומשום מה ירדה כמות חברי ועד הבית מתחמת למה שכתוב בתקנון של הבית המשותף, כי אז דיירי הבית המשותף חייבים לקיים אספה כללית שלא מהמניין בתוך שבוע וחצי, בשביל להשלים את הרכב וועד הבית בהתאם לתקנון.
 5. כאשר יש נציגות של יותר מחבר ועד בית אחד, מי מבניהם ישמש בתור גזבר.

איך חוק ועד הבית המשותף מגדיר את פועלו של ועד הבית המשותף?

כדי לענות נכונה על השאלה – איך חוק ועד הבית המשותף מגדיר את פועלו של ועד הבית המשותף? נפרק את תשובתנו למספר תתי סעיפים, כדלקמן:

 1. שנת הכספים של הבית המשותף ראשיתה בתחילת חודש ינואר, וסופה בסוף חודש דצמבר באותה שנה קלנדרית. ראשית של שנת הכספים הראשונית במועד רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים, ותומו בסוף חודש דצמבר הראשון שבסיום יום הרישום.

 2. המטרה של ועד הבית היא ניהול המבנה המשותף, כמו גם דאגה לאחזקה של הבית המשותף.

 3. כל בעל נכס במבנה המשותף מחזיק בזכות להיחשף לספר הוצאות והכנסות, ולעיין בדוחות כספיים, בקבלות או בחשבונות.

 4. ועד הבית חייב לפתוח חשבון בנק על שמו.

 5. בעלי הבתים רשאים לפנות בבקשה לוועד הבית שיבצע תיקונים במבנה המשותף, והיה ולא הדבר עשוי לפגוע בבית או בערכו.

 6. את תשלומי ועד הבית גובים מדיירי הבית המשותף, תוך כדי הפקדה שלהם לחשבון הבנק של ועד הבית.

 7. ועד הבית אמור לייצג את כל בעלי הבתים במבנה המשותף בהליכי משא ומתן או משפטיים בהיבטים שקשורים לאחזקת הנכס.

 8. התקשרות עם ספקים לשם אחזקת הרכוש המשותף מוטלת על ועד הבית, כדוגמת – גינון או ניקיון, וכיוצא בזה.

 9. בעל הבית חייב לערוך דו"ח כספי פעם בחצי שנה, תוך כדי הצגתו בפני כל באספה השנתית.

 10. ועד הבית צריך להוציא חשבונית בגין כל הוצאה, ולהמציא קבלה בגין הכנסות מהבית המשותף.

 11. את ספר ההכנסות ינהל גזבר ועד הבית.

מה מגדיר חוק ועד הבית המשותף על תשלומי ועד הבית המשותף?

התשלומים עבור ההתנהלות של ועד הבית נועדו לשם כיסוי הוצאות האחזקה של הבית המשותף ואף לשם ניהול שלו. את התשלומים הללו יש לחלק בין בעלי הבתים ולקבוע אותם בהתאם ליחס שבין שטח כלל הרצפות של הבתים במבנה המשותף, לבין השטח של רצפת הבית.

בעלי הבתים אינם רשאים למאן לשאת בתשלומים של ועד הבית, חלק מהם או בכללותם. החוק במדינת ישראל של ועד הבית המשותף מגדיר תשלומי ועד הבית המשותף באופן הבא – הוצאות ותיקונים באופן שוטף, כמו למשל:

 1. תיקונים והפעלה של מעליות במבנה המשותף.
 2. ניקיון ואף סיוד של הכניסה, המתקן לפחי הזבל, חדר המדרגות, המקלט, או המחסן.
 3. הוצאות כספיות בגין ההסקה המרכזית של הבית המשותף, כמו לדוגמה – תיקונים בצנרת, אחזקה של המתקן, הזנה שלו בסולר, וכיוצא בכך.
 4. אחזקה של הגינה.
 5. ביצוע תשלומים בגין מחסן, חשמל בכניסה, במקלט או בחדר המדרגות.
 6. בנוגע להוצאות כספיות חריגות, לרבות – החלפה של תיבות דואר, צביעה של קירות חיצוניים, וכולי.
שמואל זרין
שמואל זרין

צוות המומחים שלנו מציע גישה מקיפה לאחזקת מבנים. אנו מתמקדים באבחון מדויק של צרכי המבנה, תכנון וביצוע של פתרונות אחזקה אפקטיביים, ושימוש בחומרים וטכנולוגיות מתקדמים.

שאלות נפוצות על חוק ועד הבית המשותף

רשמנו עבורכם מאמר מפורט שכולל מחירונים, פסקאות הסבר והמון מידע על חוק ועד הבית המשותף. יש לגלול למעלה בכדי ללמוד עוד על הנושא.
המחיר של חוק ועד הבית המשותף משתנה מאוד. בכל מה שנוגע לנושא הבתים המשותפים יש לבדוק מספר פרמטרים שונים בכדי לבדוק את המחיר, יש לגלול למעלה בכדי לקרוא עוד על הפרמטרים והמחירים המשוערים.
ראשית, ענק האחזקות מספקים שירותי ניהול ועד בית חיצוני ואחזקות מבנים לניהול בניינים. יש ליצור קשר בנוגע לחוק ועד הבית המשותף בכדי לראות איך נוכל לעזור לכם.
אז מה היה לנו עד עכשיו?
התקשרו עכשיו!